Bez kategorii

STAT4 i ryzyko reumatoidalnego zapalenia stawów i toczeń rumieniowaty układowy ad 5

Wyniki dla pełnego zestawu 63 SNP podano w tabeli S2 w dodatkowym dodatku. Replikacja powiązań wariantów w STAT4 z reumatoidalnym zapaleniem stawów
W celu potwierdzenia skojarzeń występujących w regionie STAT1-STAT4, genotypowaliśmy osobników w serii replikacji reumatoidalnego zapalenia stawów dla tych samych 63 SNP. Wśród pacjentów, których dotyczyły przypadek, genotypowaliśmy tylko tych, którzy byli dodatni pod względem anty-cyklicznego cytrulinowanego przeciwciała peptydowego, aby zminimalizować heterogenność choroby w tej pojedynczej serii przypadków. Cztery warianty w obrębie intronu 3 w STAT4 – ta sama czwórka zidentyfikowana w naszych początkowych ustaleniach – były silnie związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów (np. Rs7574865, P = 6,26 x 10-4) (Tabela 2). Pełne wyniki dla serii replikacji reumatoidalnego zapalenia stawów wymieniono w tabeli S3 w dodatkowym dodatku.
Ryc. 3. Ryc. 3. Powiązanie SNPs STAT1-STAT4 z wrażliwością na choroby w dwóch reumatoidalnych reumatoidalnych zapaleniach stawów w Ameryce Północnej. Znaczenie skojarzeń (przedstawionych jako podzielone przez wartość P) pokazano dla 63 SNP w regionie STAT1-STAT4, pokazanym zgodnie z pozycją chromosomową (z zespołu Human March 2006 University of California w Santa Cruz Genome Browser [ hg18], National Information Center for Biotechnology Information 36). Pięć SNP o wartości P mniejszej niż × 10-5 są oznaczone. Lokalizacje genów STAT1 i STAT4 są oznaczone przez niebieskie strzałki (wskazujące kierunek transkrypcji). Pionowe czarne kreski na strzałkach reprezentują lokalizacje eksonów. Dane dotyczące stowarzyszenia pochodzą od 1620 pacjentów i 2635 osób z grupy North American Reumatoid Arthritis Consortium oraz z serii replikacji reumatoidalnego zapalenia stawów.
Przeprowadziliśmy także analizę 63 SNP w połączonej serii replikacji NARAC i reumatoidalnego zapalenia stawów (ryc. 3). W połączonej analizie Mantela-Haenszela, SNP najsilniej związane z reumatoidalnym zapaleniem stawów w serii NARAC, rs7574865, miało mniejszą częstość alleli 0,27 w przypadku pacjentów i 0,22 w grupie kontrolnej (P = 2,81 x 10-7, iloraz szans dla allel ryzyka w chromosomach pacjentów w porównaniu z kontrolnymi, 1,32; przedział ufności 95% [CI], 1,19 do 1,46).
Genotypowaliśmy najbardziej znaczące SNP z serii przypadków kontrolnych NARAC, rs7574865, u 1529 pacjentów z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów w ostatnim czasie oraz w 881 kontrolach ze szwedzkiej serii badań Epidemiologicznych nad reumatoidalnym zapaleniem stawów. W tej niezależnej serii częstość mniejszych alleli rs7574865 była istotnie większa w przypadku pacjentów niż w grupie kontrolnej (P = 0,02) (tabela 2). Częstotliwość mniejszych alleli dla rs7574865 była niższa u szwedzkich pacjentów z wczesnym reumatoidalnym zapaleniem stawów (0,25) niż u pacjentów z Ameryki Północnej z rozpoznanym reumatoidalnym zapaleniem stawów (0,27), podczas gdy częstotliwość w grupie kontrolnej była taka sama w obu seriach (0,22).
Metaanaliza trzech niezależnych serii kontrolnych przypadków reumatoidalnego zapalenia stawów dała silny dowód na związek mniejszego allelu rs7574865 z podatnością na chorobę (P = 4,64 × 10-8). Iloraz szans na posiadanie allelu ryzyka w chromosomach pacjentów chorych w porównaniu z grupą kontrolną wynosił 1,27 (tabela 2)
[hasła pokrewne: panmed siedlce, rosuwastatyna, sportway bydgoszcz ]

Zobacz też: # Fizjoterapeuta Częstochowa, # fizjoterapia częstochowa, # Usuwanie rozstępów Bydgoszcz,