Bez kategorii

STAT4 i ryzyko reumatoidalnego zapalenia stawów i toczeń rumieniowaty układowy ad 6

Dawki genotypowe dla pacjentów w porównaniu z grupą kontrolną wynosiły 1,61 (95% CI, 1,28 do 2,03) dla homozygot i 1,27 (95% CI, 1,14 do 1,41) dla heterozygot. U pacjentów z NARAC z reumatoidalnym zapaleniem stawów, z których 81% było dodatnich pod względem przeciwciało anty-cyklicznego cytrulinowanego peptydu, częstość rdzenia mniejszego rs7574865 nie różniła się istotnie (P> 0,05) w podgrupie dodatniej dla przeciwciała (0,28) i podgrupa, która była ujemna dla przeciwciała (0,27). Analiza regresji logistycznej po uwzględnieniu genotypu rs7574865 w połączonej serii replikacji NARAC i reumatoidalnego zapalenia stawów wykazała, że ten jeden SNP mógłby wyjaśnić sygnał w regionie STAT1-STAT4 (dane nie pokazane). Ponadto, po uwzględnieniu SNP4 CTLA4 związanego z reumatoidalnym zapaleniem stawów (rs3087243), wynik dla STAT4 rs7574865 pozostawał znaczący. W związku z tym doszliśmy do wniosku, że SNP STAT4 lub wariant z nim związany jest z nim nierównowaga, co zwiększa podatność na rozwój reumatoidalnego zapalenia stawów.
Korekta różnic między pacjentami a kontrolami
Aby zaradzić możliwości, że analizy kontroli przypadku mogą dawać fałszywe skojarzenia z powodu niewykrytych różnic w domieszce populacji lub podstrukturach populacji między pacjentami z przypadkami a grupą kontrolną, genotypowaliśmy serię replikacji reumatoidalnego zapalenia stawów dla 768 SNPs informujących o pochodzeniu europejskim, zlokalizowanych w całym genomie. Wciąż istniały silne dowody na powiązanie według ustrukturyzowanej analizy powiązania (z oprogramowaniem STRAT) (P = 5 × 10-5) i analizy przy użyciu oprogramowania EIGENSTRAT z korektą dla czterech najważniejszych głównych składników (P = 2 × 10-5 ). Ponadto, gdy genotypy SNP informatywne o europejskim pochodzeniu były używane do odróżnienia kontroli głównie pochodzenia północnoeuropejskiego od przodków głównie z południa Europy, znaleźliśmy częstość występowania allelu drobnego rs7574865 o wartości 0,22 w obu grupach, co wskazuje, że częstość alleli nie różnią się znacznie między tymi podgrupami (P> 0,05).
Skojarzenie wariantu STAT4 z toczniem rumieniowatym układowym
Tabela 3. Tabela 3. Związki SNP rs7574865 z toczniem rumieniowatym układowym. Ponieważ STAT4 leży w szczytach wiązań, które również zostały zgłoszone u pacjentów z toczniem, również 29-31 trzy serie tocznia i osoby kontrolne pochodzenia europejskiego również zostały genotypowane. Stwierdziliśmy, że częstość występowania mniejszych alleli dla rs7574865 była znacząco zwiększona we wszystkich trzech seriach wśród pacjentów (0,29 do 0,31) w porównaniu z grupą kontrolną (0,22 do 0,23) (P = 9,56 x 10-6 do P = 0,03) (tabela 3). W metaanalizie trzech serii, znaleźliśmy mocne dowody stowarzyszenia rs7574865 mniejszego allelu z toczniem (P = 1,87 x 10-9). Iloraz szans na posiadanie allelu związanego z toczniem w chromosomach pacjentów w porównaniu z allelem kontrolnym wynosił 1,55 (tabela 3). Stosunek szans genotypów wynosił 2,41 (95% CI, 1,66 do 3,49) dla homozygot i 1,56 (95% CI, 1,30 do 1,88) dla heterozygot.
Dyskusja
Pokazaliśmy, że wariant allelu STAT4 powoduje zwiększone ryzyko zarówno reumatoidalnego zapalenia stawów, jak i tocznia rumieniowatego układowego
[więcej w: papas debica, europtrans, sportway bydgoszcz ]

Zobacz też: # Concrete repair mortar, # Fizjoterapeuta Częstochowa, # fizjoterapeuta oświęcim,