Bez kategorii

Warianty w ANGPTL4 i ryzyko choroby niedokrwiennej naczyn wiencowych

Badania genomiczne chorób układu sercowo-naczyniowego oparte na próbkach uzyskanych od pacjentów zidentyfikowali warianty związane z ryzykiem choroby, które nie zawsze przewidują wystąpienie choroby wykazanej w badaniach prospektywnych.1,2 Dewey i in. (Wydanie z 24 marca) 3 informują o niższych poziomach triglicerydów i niższym ryzyku choroby niedokrwiennej serca wśród nosicieli E40K i innych mutacji inaktywujących w ANGPTL4 niż wśród nosicieli. Również w tym samym wydaniu czasopisma Stitziel i in. donoszą, że w badaniu przekrojowym, warianty sekwencji kodujących o niskiej częstotliwości były związane ze zmniejszonym ryzykiem choroby wieńcowej.4 Przeprowadziliśmy niezależne badanie na dużą skalę i potwierdziliśmy rolę tych wariantów genetycznych w incydencie choroby wieńcowej serca. Nasze badanie obejmowało dane zebrane prospektywnie od siedmiu kohort (badanie pod kątem wieku, podatności na działanie genów / środowiska – badanie Reykjavik, badanie ryzyka miażdżycy w społecznościach, badanie dotyczące układu sercowo-naczyniowego, badanie Framingham Heart, badania genetyczne ryzyka miażdżycy, badanie rotterdamskie oraz badanie zdrowia genomów kobiet). Łącznie 5427 z 49.518 osób pochodzenia europejskiego miało w tych badaniach incydent z chorobą niedokrwienną serca.5 Zbadaliśmy 35 904 autosomalne warianty macierzy egomowych z częstością mniejszych alleli powyżej 1% dla asocjacji, z korektą dla wieku, płci i podstruktury populacji. Znaczące asocjacje (skorygowane Bonferroniego P <1.39E-06) podsumowano w Tabeli S1 Dodatku Uzupełniającego, dostępnej wraz z pełnym tekstem tego listu pod adresem. Potwierdzamy wcześniej zgłoszone 6 asocjacje z powszechnymi wariantami niekodującymi przy 9p21 i PHACTR1, a także znaleźliśmy związek między wariantem o niskiej częstotliwości w ANGPTL4 i zmniejszonym ryzykiem wystąpienia choroby wieńcowej serca. Alanna C. Morrison, Ph.D. Universit y of Texas Health Science Center w Houston, Houston, TX Yi-Ping Fu, Ph.D. National Heart, Lung and the Blood Institute, Bethesda, MD Christopher J. O Donnell, MD, MPH Boston Veterans Administration Healthcare System, Boston, MA for the Kohhorts for Heart and Aging Research in Genomic Epidemiology (CHARGE) Konsorcjum Subkliniczna miażdżyca i grupa robocza CHD Nie zgłoszono żadnego potencjalnego konfliktu interesów związanego z tym pismem. 6 Referencje1. Dehghan A, Bis JC, White CC, i in. Ogólnounijne badanie asocjacyjne dla zawału serca i choroby niedokrwiennej serca w prospektywnych badaniach kohortowych: konsorcjum CHARGE. PLoS One 2016; 11: e0144997-e0144997 Crossref Web of Science 2. Franceschini N, Hu Y, Reiner AP, et al. Perspektywiczne powiązania loci choroby wieńcowej u Afroamerykanów z wykorzystaniem badania MetaboChip: the PAGE. PLoS One 2014; 9: e113203-e113203 Crossref Web of Science Medline 3. Dewey FE, Gusarova V, O Dushlaine C, i in. Inaktywacja wa riantów w ANGPTL4 i ryzyko choroby niedokrwiennej serca. N Engl J Med 2016; 374: 1123-1133 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 4. Genetyka zawału mięśnia sercowego i CARDIoGRAM Exome Consortia Investigators. Zmiana kodowania w ANGPTL4, LPL i SVEP1 oraz ryzyko choroby wieńcowej. N Engl J Med 2016; 374: 1134-1144 Bezpłatny, pełny tekst Web of Science Medline 5. Grove ML, Yu B, Cochran BJ, i in. Najlepsze praktyki i wspólne powołanie HumanExome BeadChip: konsorcjum CHARGE. PLoS One 2013; 8: e68095-e68095 Crossref Web of Science Medline 6. Nikpay M, Goel A, Won HH, i in. Kompleksowa metaanaliza asocjacyjna choroby wieńcowej na poziomie 000 genomów. Nat Genet 2015; 47: 1121-1130 Crossref Web of Science Medline W badaniach opisanych przez Dewey et al. i Stitziel i wsp., zmniejszone ryzyko choroby sercowo-naczyniowej obserwowane wśród nosicieli inaktywujących wariantów w ANGPTL4 sugeruje przyczynową rolę triglicerydów w osoczu. Jednak w obu badaniach n iższe poziomy triglicerydów u nosicieli były nierozerwalnie związane z podwyższonym poziomem cholesterolu o dużej gęstości lipoprotein (HDL). W innym badaniu genetycznym, które uniezależnia poziom cholesterolu HDL od poziomów triglicerydów, nie było związku między poziomami cholesterolu HDL a ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej.1 Jednak podobne dane z badania, które rozplątywały poziomy triglicerydów z poziomów cholesterolu HDL, nadal nie występują. Inaktywacja wariantów APOC3 była związana ze zmniejszonym poziomem triglicerydów, podwyższonym poziomem cholesterolu HDL i zmniejszonym ryzykiem choroby sercowo-naczyniowej2, podczas gdy inaktywacja wariantów APOA5 była związana ze zwiększonym poziomem triglicerydów, obniżonym poziomem cholesterolu HDL i podwyższonym ryzykiem chorób sercowo-naczyniowych. 3 Modulacja aktywności lipazy lipoproteinowej może być wyjaśnieniem jednoczącym Rzeczywiście, warianty LPL, które wzajemnie wpływają [więcej w: alergolog, psycholog warszawa, stomatologia dziecięca ] [przypisy: nico swadzim, ciecina eu, europtrans ]

Zobacz też: # Concrete repair mortar, # Kable grzewcze Zielona Góra, # zmarszczki bydgoszcz,