Bez kategorii

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania produktu Epoetin Alfa u pacjentów z poważnymi zaburzeniami ad 9

Podobne mechanizmy mogą być również zaangażowane w pośredniczenie w urazach u pacjentów urazowych. Czy działanie antyapoptotyczne erytropoetyny może poprawić wyniki u pacjentów w stanie krytycznym. Chociaż nasze obecne badanie zwiększa tę możliwość, konieczne będą dalsze badania przedkliniczne i kliniczne w celu ustalenia mechanizmu odpowiedzialnego za działanie epoetyny alfa. Próby w innych populacjach (pacjenci z chorobą nowotworową i z przewlekłą niewydolnością nerek), których celem było osiągnięcie docelowych stężeń hemoglobiny powyżej 12 g na decylitr przy użyciu epoetyny alfa, zgłosiły wzrost ryzyka powikłań zakrzepowych i zgonów 16-19 Pacjenci z historią zdarzeń zakrzepowych wyłączono z niniejszej próby; jednakże nadal obserwowaliśmy wzrost częstości występowania zdarzeń zakrzepowych za pomocą epoetyny alfa. W przeciwieństwie do badań erytropoetyny u pacjentów z nowotworem i osób z niewydolnością nerek, wyniki w tym badaniu są godne uwagi pod dwoma względami: po pierwsze, wzrost częstości występowania zdarzeń zakrzepowych wystąpił przy docelowej wartości stężenia hemoglobiny poniżej 12 g na decylitr; a po drugie, czas trwania terapii był krótki (trzy lub mniej dawek). Analiza post hoc nie wykazała zwiększenia częstości występowania zdarzeń zakrzepowych u pacjentów otrzymujących epoetynę alfa, którzy również otrzymywali heparynę (profilaktycznie lub terapeutycznie). W naszych poprzednich badaniach nie odnotowano zwiększenia częstości występowania zdarzeń zakrzepowych.11,12
Podsumowując, pomimo braku zmniejszenia częstości przetaczania krwinek czerwonych, stwierdziliśmy spadek umieralności u pacjentów po urazie, którzy otrzymywali epoetynę alfa, zgodnie z naszymi wcześniejszymi obserwacjami.12 Może to sugerować, że epoetyna alfa ma działania odmienne od hematopoezy. Na podstawie dostępnych danych uważamy, że epoetyna alfa może być korzystna dla pacjentów urazowych pozostających na OIOM przez dłużej niż 48 godzin i których stężenia hemoglobiny są niższe niż 12 g na decylitr i bez przebytej choroby zakrzepowej, o ile spełniają wszystkie inne kryteria włączenia. kryteria i nie mają żadnego z kryteriów wykluczenia z badania. Jednak nasze obecne dane sugerują, że bez dalszych badań nie należy podawać epoetyny alfa, zanim pacjent przebywa na OIOM przez 48 godzin, ponieważ podawanie na początku kursu może zmienić stosunek ryzyka do korzyści. Stosowanie epoetyny alfa nie jest wspierane u pacjentów przyjmowanych na OIT z nieurazową diagnozą chirurgiczną lub medyczną, o ile nie mają one zatwierdzonego wskazania do epoetyny alfa.
Konieczne są dalsze badania w celu zbadania możliwych mechanizmów odpowiedzialnych za działanie epoetyny alfa i ustalenia, czy inni krytycznie chorzy pacjenci mogą odnieść korzyść z leczenia epoetyną alfa. Ponadto, nasze wyniki zwiększają obawy związane z powikłaniami zakrzepowymi związanymi z epoetyną alfa, a nasza analiza post hoc sugeruje, że profilaktyczną heparynę można rozważyć u pacjentów w stanie krytycznym otrzymujących epoetynę alfa.
[patrz też: dyżury aptek śrem, europtrans, kalchem ]

Zobacz też: # Concrete repair mortar, # dermatologia estetyczna warszawa, # zestaw do depilacji woskiem z podgrzewaczem,