Bez kategorii

ortodonta wrocław krakowska czesc 4

Zgłoszone infekcje wirusowe obejmowały dziewięć przypadków półpaśca i kilka przypadków zakażenia wirusem opryszczki doustnej lub narządów płciowych, zakażenia wirusem brodawczaka ludzkiego, zakażeniem mięczakem zakaźnym i zakażeniem wirusem cytomegalii (tabela 1). Zgłoszono trzy przypadki raka: jeden przypadek chłoniaka nieziarniczego (występujący po limfocytopenie T CD4 + został udokumentowany), jeden przypadek inwazyjnego raka płaskonabłonkowego i jeden przypadek mieszanego raka płaskonabłonkowego i raka podstawnokomórkowego. Mięsak Kaposiego nie został zgłoszony przez uczestników badania lub ich lekarzy ani znaleziony w przeglądzie wykresów szpitalnych. Tabela 2. Tabela 2. Wyniki oznaczeń limfocytów i komórek T u 47 pacjentów z idiopatyczną limfocytopenią T CD4 +. Podane wartości bezwzględne limfocytów T CD4 + u 47 pacjentów z idiopatyczną limfocytopenią T CD4 + mieściły się w zakresie od 0 do 296 komórek na milimetr sześcienny (0 do 37 procent wszystkich komórek T) (tabela 2). Data, w której odnotowano pierwszą liczbę limfocytów T CD4 + mniejszą niż 300 komórek na milimetr sześcienny, była znana dla 44 pacjentów: 3 miały pierwszy niski poziom z dokumentacją w okresie od 1983 do 1984, 3 w okresie od 1985 do 1986, 4 w okresie od 1987 do 1988 , 11 w okresie od 1989 r. Do 1990 r. I 23 w okresie od 1991 r. Do 1992 r. Średnia przerwa między pierwszą zgłoszoną małą liczbą limfocytów T CD4 + a ostatnią wynosiła 15 miesięcy (zakres od tygodnia do 102 miesięcy). Średnia wartość (. SD) pierwszej zgłoszonej niskiej liczby limfocytów T CD4 + wynosiła 146 . 90 komórek na milimetr sześcienny, a ostatniego odnotowanego niskiego zliczenia 149 . 100 komórek na milimetr sześcienny (tabela 2).
Zespoły terenowe z CDC przeprowadziły wywiad i zebrały krew od 26 pacjentów w 12 stanach. Współpracujący badacze w Laboratorium Immunoregulacji, Krajowym Instytucie Alergii i Chorób Zakaźnych (NIAID) przeprowadzili wywiady i pobrali próbki krwi od dodatkowych pięciu pacjentów (Pacjenci 9, 28, 29, 30 i 31). Tych 31 pacjentów reprezentowało 66 procent wszystkich pacjentów zgłoszonych do CDC, którzy spełniali definicję przypadku idiopatycznej limfocytopenii T CD4 +. Spośród 31 pacjentów, 28 miało przetestowane próbki krwi w CDC i potwierdzono, że są serologicznie negatywne dla antygenu HIV-1, HIV-2 i p24. Wyniki PCR i hodowli wirusa HIV-1 i HIV-2 oraz metody Western blotting dla ludzkiego limfotropowego wirusa typu T typu I i II były ujemne dla wszystkich badanych do tej pory próbek. Badanie krwi od tych 28 pacjentów w CDC wykazało, że 8 (29 procent) miało bezwzględną liczbę limfocytów T CD4 + mniejszą niż 300 komórek na milimetr sześcienny. Dwadzieścia dwa (79 procent) miało całkowitą liczbę limfocytów mniejszą niż 1500 komórek na milimetr sześcienny; sześć (21 procent) miało również limfocytopenię T CD8 + (<250 komórek na milimetr sześcienny, dolna granica wartości prawidłowych w CDC) (tabela 2).
Testy immunoglobulin zostały zakończone dla próbek krwi od 23 pacjentów. Z trzech oznaczeń immunoglobulin dla każdego pacjenta, wszystkie oprócz dziewięciu wartości (od pięciu pacjentów) mieściły się w normalnych zakresach: IgA, od 57 do 114 mg na decylitr; IgG, 568 do 1483 mg na decylitr; i IgM, 20 do 274 mg na decylitr. Trzech pacjentów miało wartości tuż poza normalnymi granicami: Pacjent 5 (IgG, 1494 mg na decylitr), Pacjent 7 (IgG, 564 mg na decylitr) i Pacjent 9 (IgA, 53 mg na decylitr)
[patrz też: dyżury aptek śrem, mixdent, papas debica ]

Zobacz też: # fizjoterapeuta oświęcim, # urządzenie do sterylizacji narzędzi kosmetycznych, # zestaw do depilacji woskiem z podgrzewaczem,